Farmasi Kazanç Planı


DANIŞMAN: Kayıt olup Farmasi Yönetmeliğini onaylayan ve Farmasi tarafından kaydı onaylanan kişi.
Danışmanın seviyesine göre prim alması için her ay 140 TL puan sipariş girişi yapılmalıdır.*140 TL puan
enflasyon artışına göre revize edilir.

DANIŞMAN: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 500 TL PUAN’lık alışveriş
yapanlar %3 prim grubuna girerler.

DANIŞMAN: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 1500 TL PUAN’lık alışveriş
yapanlar %6 prim grubuna girerler.

LİDER: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 3000 TL PUAN’lık alışveriş
yapanlar %9 prim grubuna girerler.

LİDER: 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 6000 TL PUAN’lık alışveriş yapanlar
%12 prim grubuna girerler. *01 Ocak 2016 tarihinden itibaren prim alabilmesi için 10 katalog alımı şartı
istenecektir. * Katalog almamaları durumunda bir seferliğine %12 seviyelerimizin prim ödemeleri
yapılacaktır.

ÜST LİDER :1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 10000 TL PUAN’lik alışveriş
yapanlar %15 prim grubuna girerler. Prim alabilmesi için 25 adet kampanya içinde katalog alım şartı
gerekir. * Katalog almamaları durumunda bir seferliğine %15 seviyelerimizin prim ödemeleri yapılacaktır.

YÖNETİCİ :1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 15000 TL PUAN’lık alışveriş
yapanlar %18 prim grubuna girerler. Prim alabilmesi için 50 adet kampanya içinde katalog alım şartı ve 1
aktif kayıt (140 TL Puan) gerekir.

MÜDÜR : 1 Kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubu ile minimum 20000 TL PUAN ’lik alışveriş
yapanlar %22 prim grubuna girerler.
Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 6000 (Taban %12 ) TL puan farkı aranır. Prim alabilmesi
için 100 adet kampanya içinde katalog alım şartı ve 2 aktif kayıt (140 TL Puan) gerekir.
1. Nesilden % 3
2. Nesilden % 2
3. Nesilden % 1,5
4. Nesilden % 1 Müdür Primi alır.
Bir sene içerisinde aralıklı yada üst üste 20000TL puan alış veriş yapan Müdürlerimiz, beşinci aylarında
Direktör unvanını alırlar.
Direktör adaylarımız beşinci sefer %22 olduklarında Direktör şartları olan 2 aktif kayıt (140TL Puan) ve
100 katalog alım şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.

DİREKTÖR : 12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla minimum 20000 TL
PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Beşinci ayında ünvanı hak etmiş olurlar.
Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 6000 (Taban %12 ) TL puan farkı aranır. Prim alabilmesi
için 100 adet kampanya içinde katalog alım şartı ve 2 aktif kayıt (140 TL Puan) gerekir.
1. Nesilden % 3
2. Nesilden % 2
3. Nesilden % 1,5
4. Nesilden % 1 Direktörlük Primi alır.
Teknoloji Paketi (Cep+Tablet+ Hat+ Data Bedava) hak kazanılır.

ALTIN MÜDÜR-DİREKTÖR: 12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla
minimum 20000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Beşinci ayında ALTIN
DİREKTÖR ünvanı haketmiş olurlar. Direkt bağlı en az 2 adet %22 kolu bulunmalıdır. Altındaki en üst
seviye ile kendi seviyesi arasında yandan (Direk bağlı iki 22 kolu haricinde) 6000 (Taban %12 ) TL puan
farkı aranır. Prim alabilmesi için 125 adet kampanya içinde katalog alım şartı ve 2 aktif kayıt (140 TL
Puan) gerekir.
1. Nesilden % 3,50
2. Nesilden % 2,50
3. Nesilden % 1,75
4. Nesilden % 1,25 Direktörlük Primi alır.
Teknoloji Paketi (Cep+Tablet+ Hat+ Data Bedava) Direktör ünvanındaki hakkı devam eder.

PLATİN MÜDÜR-DİREKTÖR :12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla
minimum 20000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Beşinci ayında PLATİN DİREKTÖR ünvanı hak etmiş olurlar. Bunlar dışında, direkt bağlı enaz 4 adet %22 kolu bulunmalıdır.
Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 6000 (Taban %12 ) TL puan farkı aranır. Prim alabilmesi
için 150 adet kampanya içinde katalog alım şartı ve 2 aktif kayıt (140 TL Puan) gerekir.
Platin Direktör olan danışman 10000 TL PUAN yandan yaparsa araç kullanım hakkı elde eder. Şartları
yerine getiren Platin Direktör ünvanını koruduğu 12 boyunca araç kullanımı yada 1000TL KDV dahil tutarı
hak edecektir. Ünvanını koruyamadığı ay KDV dahil 1000TL faturalandırma işlemi gerçekleştirilecektir.
1. Nesilden % 4,25
2. Nesilden % 3,25
3. Nesilden % 2,25
4. Nesilden %1,50 Direktörlük Primi alır.
Teknoloji Paketi (Cep+Tablet+ Hat+ Data Bedava) Direktör ünvanındaki hakkı devam eder.
Platin Direktör Tatil Hakkı:20 puan

ZÜMRÜT MÜDÜR- DİREKTÖR : 12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla
minimum 20000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Beşinci ayında ünvanı
haketmiş olunur.Bunlar dışında, direkt bağlı enaz 8 koldan MÜDÜR-DİREKTÖR olması kaydı ile. Altındaki
en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 6000 (Taban %12 ) TL puan farkı aranır. Prim alabilmesi için 150
adet kampanya içinde katalog alım şartı ve 2 aktif kayıt (140 TL Puan) gerekir.Beşinci ayında ZÜMRÜT DİREKTÖR ünvanı hak etmiş olurlar.
Zümrüt Direktör olan danışman 10000 TL PUAN yandan yaparsa araç kullanım hakkı elde eder.Şartları
yerine getiren Zümrüt Direktör ünvanını koruduğu 12 boyunca araç kullanımı yada 1500TL KDV dahil
tutarı hak edecektir. Ünvanını koruyamadığı ay KDV dahil 1500TL faturalandırma işlemi
gerçekleştirilecektir.
1. Nesilden % 5
2. Nesilden % 4
3. Nesilden %3
4. Nesilden %2 Direktörlük Primi alır.
Teknoloji Paketi (Cep+Tablet+ Hat+ Data Bedava) Direktör ünvanındaki hakkı devam eder.
Zümrüt Direktör Tatil Hakkı: 40 puan

ELMAS MÜDÜR-DİREKTÖR : 12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla
minimum 20000 TL PUAN’lik alışveriş yapanlar %22 prim grubuna girerler. Beşinci ayında ELMAS DİREKTÖR ünvanı hak etmiş olurlar.Bunlar dışında, direkt bağlı en az 12 koldan MÜDÜR- DİREKTÖR olması kaydı ile. Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 6000 (Taban %12 ) TL puan farkı
aranır. Prim alabilmesi için 150 adet kampanya içinde katalog alım şartı ve 2 aktif kayıt (140 TL Puan)
gerekir.
Elmas Direktör olan danışman 10.000 TL PUAN yandan yaparsa araç kullanım hakkı hak eder.Şartları
yerine getiren Elmas Direktör ünvanını koruduğu 12 boyunca araç kullanımı yada 2000TL KDV dahil tutarı
hak edecektir. Ünvanını koruyamadığı ay KDV dahil 2000TL faturalandırma işlemi gerçekleştirilecektir.
1. Nesilden % 6
2. Nesilden % 5
3. Nesilden % 4
4. Nesilden % 3 Direktörlük Primi alır.
Teknoloji Paketi (Cep+Tablet+ Hat+ Data Bedava) Direktör ünvanındaki hakkı devam eder.
Elmas Direktör Tatil Hakkı: 60 Puan

PRİM ÖDEME VE HESAPLAMA

Primler Kazanç Planındaki seviyelere göre hesaplanmaktadır. Primler, sipariş sırasında Farmasi’de sahip
olunan düzeye göre ödenmektedir. Alt ekibinden grup primi hak edilmesi için aktiflik şartı aranır.
Prim ödenebilmesi için Danışman’ın faturalarını zamanında ödemesi gerekmektetir. Danışman’ın günü
geçmis borcu var ise o ay ki primi firmada saklı tutulup bir sonraki ay ödenir.
Prim ödemeleri; Her ayın 20 sinde (hafta sonuna geldiği takdirde takip eden iş gününde) Danışman’ın
banka hesabına yatırılmaktadır.
Örneğin; Ocak ayı için olan ödemeler 20 Şubat tarihinde yapılacaktır. 20. günün resmi tatil ve hafta sonu
tatillerine denk gelmesi durumunda takip eden ilk is günü yapılacaktır
Tüm Prim hesaplamaları prim değersiz ürünler ve KDV düşüldükten sonra yapılacaktırYapılacak prim
ödemeleri adınıza gelir vergisi stopajı (%20) kesilerek yatırılacaktır. Prim ödemeleri; mal bedeli ödenmiş
faturalar üzerinden hesaplanarak pazarlama planına göre ödenir.
Direktör ünvanı ile %22 seviyesi ve üzerinde olan Danışmanlar için geçerli olan prim kuralı;
Alt grubunuzda kendi seviyenizi ulaşan bir danışman üzerinden performans primi kazanılmamaktadır.
Bunun yerine direktörlük prim hakkı aktif olur. Eğer alt grubunuzdaki danışmanlarınızın seviyesinin
üzerine çıkılır ise performans primi hak edilir.
Direktör teknoloji paketi hak etmek için;
12 ay içerisinde kişisel ve/veya grubu ile 5 kez ardı ardına veya aralıklarla %22 seviyesini ulaşılmalı
ve Aktiflik Şartları (Kayıt, Katalog ve 6000 TL Puan) yerine getirilmelidir. Beşinci ayında ünvan 100 katalog
ve iki aktif kayıt (140TL puan) şartı hak dilmiş olur ve Direktör Teknoloji Paketi adreslerine gönderilir.
Teknoloji paketinde iki ay aralıklı yada üst üste seviye/ünvan kaybeden danışmanlara 200 TL kullanım
bedeli faturalandırılır.
Prim alma şartlarımızdan biri olan 6000 şartı:
Bir kampanya ayı içerisinde kişisel ve/veya grubunuz ile minimum 20000 TL Puan alışveriş yapan
danışmanlarımız %22 prim grubuna girerler. Tüm %22 Müdür ve üst seviyelerde 6000 şartı
aranmaktadır.
İlk defa %22 seviyesine giren danışmanlarımıza Müdür unvanı verilir. 6000 şartını yerine getirmesi için
en yüksek seviyesi ile arasındaki farkın 6000 olması gerekmektedir. En yüksek direk bağlı seviyenin
tabanı %12 dir. Toplam puanından en yüksek (%12-%15-%18) seviyesinin puanı çıkarıldıktan sonra kalan
puanları 6000 puan farkını oluşturmalıdır. Bir sene içerisinde aralıklı yada üst üste 20000TL puan alış
veriş yapan Müdürlerimiz, beşinci aylarında Direktör unvanını alırlar. Direktör adaylarımız beşinci sefer
%22 olduklarında Direktör şartları olan iki aktif kayıt (140TL Puan) ve 100 katalog alım şartını yerine
getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren Müdürlerimiz beşinci ayında Direktör unvanı alır.
Direktörlerimizin alt ekiplerinde kendilerine bağlı %22 seviyeleri 6000 puan şartı dışında kalmaktadır. Alt
ekibinde bulunan direk bağlı %22 seviyelerinin puanları toplam puanlarından çıkarıldıktan sonra
ekiplerinde direk bağlı en yüksek (%12-%15-%18) seviyesinin puanı çıkarılmalı ve kalan fark 6000 puan
farkını oluşturmalıdır.
6000 farkı oluşturamayan Müdür/Direktör ve üst seviyelerimiz, Direktörlük primi ve Direktör Teknoloji
paketini hak edemez ve SANAL unvanı alırlar. Prim alabilmek için tüm seviyelerin sayfalarında bulunan
unvanlarına göre aktif kayıt şartı ve katalog alım şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
(Ocak 2017 itibariyle %22 ler için yandan 6000 TL puan fark istenecektir.)
Araç kullanım ve ücret alım kuralı:
Belirtilen ünvana gelen Direktör’ün 6000 kuralında geçerli olan maddelere uygun şekilde yandan 10.000
yapması gerekir. Ünvanı aldığı her ay gerçekleştirmesi gereken 22 direk bağlıları hariç yandan en yüksen
unvan( taban %12) toplam cirosundan çıkartılarak kalan farkı olarak hesaplanmaktadır. Unvanlar için
gerekli olan 22 kol sayısı direk bağlılarında adet olarak istenilen sayıdan fazla ise fazla olan 22 direk bağlı
kol yandan 10.000 kuralına sayılmaktadır.
Örnek: Platin Direktör için gerekli olan 4 adet direk bağlı(kol) %22 sayısı 5 adet olarak gerçekleşmiş ise
beşinci kol yandan 10.000 kuralına sayılacaktır.
Direktör çalışma kuralı:
Direktör seviyesine ulaşan Danışmanlarımızın; mevcut Farmasi Danışmanlarını aynı ürünleri içeren başka
doğrudan satış firması ve/veya kurumlarına tavsiye etmeleri, isim bildirmeleri ve üye yapmaları yasaktır.
ÖRNEK 1:
Danışman 26.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde
Altındaki en üst seviye 20000 TL PUAN ve %22 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALIR. (Fark 6000 TL
PUAN)
ÖRNEK 2:
Danışman 23.000 TL PUAN ve %22 seviyesinde
Altındaki en üst seviye 20.000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALMAZ. (Fark 3.000 TL
PUAN )
ÖRNEK 3:
Danışman 20500 TL PUAN ve % 22 seviyesinde
Altındaki en yüksek seviye15.000 TL PUAN ve % 18 DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALIR. (Fark 5500 TL PUAN .)
ÖRNEK 4:
Danışman 20000 TL PUAN ve % 22 seviyesinde
Altındaki en yüksek seviye 15000 TL PUAN ve %18 seviyesinde DİREKTÖRLÜK PRİMİ ALMAZ. (Fark 5.000
TL PUAN .)